logo

Press Mass

Technológiai fejlesztés a PRESS MASS Bt-nél

Kedvezményezett neve: PRESS MASS Nyomdaipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság

Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.9-20-2021-01549

Projekt címe: Technológiai fejlesztés a PRESS MASS Bt-nél

Szerződött támogatás összege: 10 000 000

Támogatás mértéke (%-ban): 68,99%

Projekt tartalmának bemutatása:
 

Pályázatunk teljes egészében a 1812'08 Nyomás (kivéve: napilap) tevékenységünket kívánjuk fejleszteni. A meglévő gépeink által felállított korlátok leküzdése olyan termékek előállítását teszi lehetővé, amellyel nemcsak meglévő partnereink igényeihez igazodunk, de új partnereket tudunk szerezni.

A beruházással olyan eszközök beszerzése valósul meg, amely vállalkozásunknál a támogatási kérelem benyújtásakor nem áll rendelkezésre és beszerzése révén a vállalkozásunknál lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazása, ill jelenlegi tevékenységéhez kapcsolódóan hatékonyabb munkavégzés várható, javított gyártási módszer alkalmazása jön létre.

A szolgáltatótevékenységünk fejlesztését szolgáló gépbeszerzés célja, hogy egy új, modern UJF-6042MKII Síkágyas UV-LED nyomtató gépet vegyünk. Mindemellett elszámolásra kerülne egy alkalmazott 4 havi bérköltsége is.

Régi, hagyományos feliratozási módokat használunk az általunk forgalmazott ajándéktárgyak feliratozására. A mai modern kor és a gyorsaság megköveteli azt, hogy olyan technikák-technológiát használjunk, amellyel időben, mind versenyképességben piaci előnyt tud számunkra jelenteni. Ennek a gépnek a jelenléte számunkra elengedhetetlen.

Az eszközbeszerzés nemcsak szolgáltató kapacitásunk bővíti, de a technológiájának köszönhetően új piacokat is segít megcélozni. A hatékonyságunk növelésével meglévő munkavállalói létszámmal (5 fő) több munkát tudunk elvállalni. Hazánk gazdasági életében mind a munkahelyek, mind a termelés tekintetében a kis-és középvállalkozások kulcsszerepet töltenek be. Kiemelt jelentőségű, hogy ezen vállalkozások biztos és korszerű technológiai háttérrel rendelkezzenek.

B) Az elmúlt években folyamatosan növekvő kereslet mutatkozott tevékenységünk iránt. Mára már csak nehezen tudjuk ellátni maradéktalanul a hozzánk érkező, bizalmukkal megtisztelő ügyfeleket. Ennek köszönhetően döntöttünk úgy, hogy nagyobb hangsúlyt kivárunk fektetni cégünk e tevékenységi körére. A hatékonyságunk növelésével meglévő alkalmazottainkkal több munkát tudunk elvállalni, alkalmazottainkat egytől egyig meg tudjuk tartani. A beruházással a szolgáltatási technológiánkba illeszkedő és minőségünket javító technológia birtokába kerülünk. Hazánk gazdasági életében mind a munkahelyek, mind a termelés tekintetében a mikro, kis-és középvállalkozások kulcsszerepet töltenek be. Kiemelt jelentőségű, hogy ezen vállalkozások biztos és korszerű technológiai háttérrel rendelkezzenek. Versenyképességünk, piacon maradásunk és munkahelymegtartásunk/teremtésünk alapvető feltétele, hogy lépést tudjunk tartani a kor technikai elvárásaival, valamint a piacon működő egyéb, ágazati versenytársakkal. A fenti megállapítások különösen fontosak azon cégek vonatkozásában, melyek a hazai és nemzetközi piaci versenyben vezető pozíciót töltenek be.

Projekt befejezésének dátuma: 2021.12.31.